V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
nokisubye
V2EX  ›  二手交易

持币 650 收一个 airpods pro 一代

 •  
 •   nokisubye · 2022-10-18 08:31:11 +08:00 via iPhone · 1047 次点击
  这是一个创建于 499 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  要求箱说线全
  换新过最好
  11 条回复    2022-10-18 17:16:07 +08:00
  wodong
      1
  wodong  
     2022-10-18 09:25:55 +08:00
  700 出一个没线的,包装啥齐全
  Onlyihih
      2
  Onlyihih  
     2022-10-18 10:29:42 +08:00 via iPhone
  楼主优先,我也蹲一个。
  nokisubye
      3
  nokisubye  
  OP
     2022-10-18 11:09:12 +08:00 via iPhone
  @wodong 外壳成色如何?用了多久啦?
  wodong
      4
  wodong  
     2022-10-18 11:28:19 +08:00
  @nokisubye 外观几乎全新,每天都戴套,耳机有掉落的小磕碰痕迹
  nokisubye
      5
  nokisubye  
  OP
     2022-10-18 11:52:15 +08:00 via iPhone
  @wodong 能接受 650 包邮就⬆️链接吧老哥
  wodong
      6
  wodong  
     2022-10-18 11:57:34 +08:00
  @nokisubye 那我还是留着
  Quasar
      7
  Quasar  
     2022-10-18 15:40:06 +08:00
  有个 applecare+还在的,战损成色,没换过新,箱说线全
  Onlyihih
      8
  Onlyihih  
     2022-10-18 16:19:34 +08:00 via iPhone
  @Quasar 有 AppleCare+可以换新吗?
  allen9009
      9
  allen9009  
     2022-10-18 16:30:22 +08:00
  成色一般般,要么
  Quasar
      10
  Quasar  
     2022-10-18 16:30:26 +08:00
  @Onlyihih 按网上的说法是可以,但是没有操作过
  nokisubye
      11
  nokisubye  
  OP
     2022-10-18 17:16:07 +08:00 via iPhone
  @Quasar 让给楼下的哥们吧,我已经收到了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3180 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 69ms · UTC 12:37 · PVG 20:37 · LAX 04:37 · JFK 07:37
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.