V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
mofadashi
V2EX  ›  二手交易

出某讯 k2p a2 版,带盒子

 •  
 •   mofadashi · 2023-01-18 09:01:12 +08:00 · 759 次点击
  这是一个创建于 407 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  家用替换下来,成色很好

  mofadashi
      1
  mofadashi  
  OP
     2023-01-18 09:01:43 +08:00
  闲鱼链接: [闲鱼] https://m.tb.cn/h.Ul4i6c7?tk=hg7Od5rr3oe CZ3457 「我在闲鱼发布了 [路由器] 」
  点击链接直接打开
  iovekkk
      2
  iovekkk  
     2023-01-18 09:05:50 +08:00   ❤️ 1
  省流 110
  mofadashi
      3
  mofadashi  
  OP
     2023-01-18 09:31:36 +08:00
  @iovekkk 😨,是贵了吗,100 也可,马上要离家回工作地
  mofadashi
      4
  mofadashi  
  OP
     2023-01-18 09:37:32 +08:00
  [闲鱼] https://m.tb.cn/h.UOzpwv9?tk=HXkGd5rx4WY CZ0001 「我在闲鱼发布了 [某 xu n 路由器] 」
  点击链接直接打开
  mofadashi
      5
  mofadashi  
  OP
     2023-01-18 09:39:31 +08:00
  链接频道被吞,v 友可从这个其他的闲置进,找我私聊即可 [闲鱼] https://m.tb.cn/h.Ul4oHrG?tk=lxr1d5rCzz3 CZ0001 「我在闲鱼发布了 [苹果 Apple 2015 macbook pro 13 寸 m] 」
  点击链接直接打开
  mofadashi
      6
  mofadashi  
  OP
     2023-01-19 12:01:47 +08:00 via iPhone
  暂时还没出
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3167 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 12:55 · PVG 20:55 · LAX 04:55 · JFK 07:55
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.