V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
cnZary
V2EX  ›  Apple

HomePod Mini 在发布 2 年后终于把集成的温湿度传感器开放出来了

 •  
 •   cnZary · 68 天前 · 2539 次点击
  这是一个创建于 68 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  11 条回复    2023-01-23 02:25:46 +08:00
  q000q000
      1
  q000q000  
     67 天前 via iPhone
  更新后一直卡在“正在校准”……
  ddvswgg
      2
  ddvswgg  
     67 天前 via iPhone
  怎么更新?
  NathanIft1998
      3
  NathanIft1998  
     67 天前
  是测试版吗?
  seanzxx
      4
  seanzxx  
     67 天前 via iPhone
  这个界面怎么弄出来的?
  aaronxmc
      5
  aaronxmc  
     67 天前
  这个页面哪里出来的?
  statement
      6
  statement  
     67 天前 via iPhone
  5 块钱的时钟不香 温度湿度时间闹钟全都有
  cnZary
      7
  cnZary  
  OP
     67 天前 via iPhone
  @seanzxx
  @aaronxmc 点开 HomePod 在的房间
  eunrui
      8
  eunrui  
     67 天前
  @ddvswgg 家庭右上角 - 家庭设置 - 软件更新
  924244687
      9
  924244687  
     66 天前 via iPhone
  全都更新了,为什么还是没有啊
  eunrui
      10
  eunrui  
     66 天前
  @924244687 手机也要 16.3
  pierrec
      11
  pierrec  
     64 天前
  我是你爹之,我觉得你这个时间点才能做这件事。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1255 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 23:20 · PVG 07:20 · LAX 16:20 · JFK 19:20
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.