V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
seniorLemon
V2EX  ›  二手交易

收一个显示器 作为笔记本外接屏

 •  
 •   seniorLemon · 279 天前 · 663 次点击
  这是一个创建于 279 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如题 最好是 2k 屏 24 寸以上 价位不太高 北京最好 可当面交易

  15 条回复    2023-02-26 12:35:00 +08:00
  zhangxs1989
      1
  zhangxs1989  
     279 天前   ❤️ 1
  19 寸的老旧屏幕要不要
  zachsaws
      2
  zachsaws  
     279 天前   ❤️ 1
  西二旗附近,redmi 27 寸 1080P 显示器,用了 1 年左右,京东自营;
  自提 400 ,v:zachsaw
  seniorLemon
      3
  seniorLemon  
  OP
     279 天前
  @zhangxs1989 太小了 不需要了哈
  seniorLemon
      4
  seniorLemon  
  OP
     279 天前
  @zachsaws 还是想优先 2k☺️
  longgediyi999
      5
  longgediyi999  
     279 天前   ❤️ 1
  曲面的要吗? 有一个 HKC 的
  longgediyi999
      6
  longgediyi999  
     279 天前   ❤️ 1
  2k 27 144
  leek120303
      7
  leek120303  
     279 天前   ❤️ 1
  有个 27 寸 2k 75 的,没啥毛病,当时一千买的,用了大概一年了,箱子还在,五百五出了。
  leek120303
      8
  leek120303  
     279 天前   ❤️ 1
  张小龙 TGNjX19XZUNoYXQ=
  siven73333
      9
  siven73333  
     279 天前   ❤️ 1
  有个 24 寸的 AOC 显示器,可 90 度旋转,当外接显示器完美,具体型号不记得了,500 出 v:qisiyuan733
  lqw
      10
  lqw  
     279 天前
  @siven73333 300 出吗?杭州西湖
  zhoaxq
      11
  zhoaxq  
     279 天前   ❤️ 1
  有一个戴尔 P2419H 1080P 以过保 无坏点
  seniorLemon
      12
  seniorLemon  
  OP
     278 天前
  @zhoaxq 打算多少出啊
  zhoaxq
      13
  zhoaxq  
     278 天前
  seniorLemon
      14
  seniorLemon  
  OP
     278 天前
  @zhoaxq 留个联系方式吧
  zhoaxq
      15
  zhoaxq  
     277 天前 via Android
  @seniorLemon emhhb3hfcXE=
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   5115 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 95ms · UTC 08:29 · PVG 16:29 · LAX 00:29 · JFK 03:29
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.