V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
cxykhaos
V2EX  ›  程序员

交流 golang 知识

 •  
 •   cxykhaos · 93 天前 · 1531 次点击
  这是一个创建于 93 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  QQ 群:648726870 新手 golang 技术编程知识交流

  12 条回复    2023-03-02 15:21:00 +08:00
  WashFreshFresh
      1
  WashFreshFresh  
     93 天前
  工作聊 QQ 不太方便
  MagicLi
      2
  MagicLi  
     93 天前
  复议,微信群比较好,上班明晃晃开着 qq 搞不太行。
  gowk
      3
  gowk  
     93 天前   ❤️ 1
  不闲聊,直接来这里发帖吧
  https://github.com/just-talks/golang/discussions
  @adoyle
  gopy
      4
  gopy  
     93 天前
  来个 vx 群
  ixcode
      5
  ixcode  
     93 天前   ❤️ 1
  你们还没被 wx 恶心够吗
  lasuar
      6
  lasuar  
     93 天前   ❤️ 1
  什么时候国内出个 discord
  lasuar
      7
  lasuar  
     93 天前
  哦,有个飞书,对,暂时没钉钉恶心,就是办公杂七杂八功能挺多
  aw2350
      8
  aw2350  
     93 天前
  来个 tg vx 群吧,交流下工作,代码 、方案
  ddd1
      9
  ddd1  
     93 天前
  ddd1
      10
  ddd1  
     93 天前
  @aw2350 创建了
  wentx
      11
  wentx  
     93 天前
  pota
      12
  pota  
     93 天前
  @wentx #11 这么多人。。。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2343 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 11:38 · PVG 19:38 · LAX 04:38 · JFK 07:38
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.