V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
doyel
V2EX  ›  二手交易

坐标魔都, 3350 包顺丰出一个去年买的基本吃灰的 M1 iPad Air5 64G

 •  
 •   doyel · 256 天前 · 1468 次点击
  这是一个创建于 256 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  95 新以上贴膜带套,基本一直在吃灰。。。
  箱说全,充电套装用掉,就不给了,C2C 随便找个头就能充了
  15 条回复    2023-08-07 22:30:42 +08:00
  lsming22
      1
  lsming22  
     256 天前
  系统版本是?
  doyel
      2
  doyel  
  OP
     256 天前
  @lsming22 最新的
  SmartTom
      3
  SmartTom  
     256 天前
  去年返校季+教育优惠 3999+airports 2 ,刚才看了一下今年还涨价了
  cocogovern
      4
  cocogovern  
     256 天前
  给个底价
  goodergege
      5
  goodergege  
     256 天前
  @doyel OPPO reno10 顶配 平换换不换。
  goodergege
      6
  goodergege  
     256 天前
  @doyel 我那手机仅开盒。
  goodergege
      7
  goodergege  
     256 天前
  加点钱也行。
  doyel
      8
  doyel  
  OP
     256 天前
  @goodergege 3000 块买个 778G 的手机?我真的很好奇你为什么会舍得花这个钱。。。
  goodergege
      9
  goodergege  
     256 天前
  @doyel 哎呀,别说了,女人有时候爱自拍,你懂的。
  domainnamesir
      10
  domainnamesir  
     256 天前 via Android
  价格不太友好,现在全新才 3500 ,我上个月买的 3688 ,
  twjacy3
      11
  twjacy3  
     256 天前
  @domainnamesir 老铁购买渠道有吗?
  doyel
      12
  doyel  
  OP
     256 天前
  @domainnamesir pxx 3600 多啊,还是黑的和基佬紫色。。。

  先降 50

  3300 拿走了 。。。
  twjacy3
      13
  twjacy3  
     256 天前
  @doyel #12 我还挺喜欢这个紫色😂
  domainnamesir
      14
  domainnamesir  
     256 天前 via Android
  @twjacy3 入口是淘宝天猫百亿补贴: https://www.sl/iPad.png
  zhinian999
      15
  zhinian999  
     256 天前
  贵了,三千还差不多
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2968 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 03:19 · PVG 11:19 · LAX 20:19 · JFK 23:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.