V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
YaD2x
V2EX  ›  问与答

投资家查理·芒格去世,享年 99 岁。

 •  
 •   YaD2x · 88 天前 · 2127 次点击
  这是一个创建于 88 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  芒格担任副董事长的伯克希尔哈撒韦公司表示,芒格周二早上在加州一家医院安详去世。死因并未公布。

  https://edition.cnn.com/2023/11/28/investing/charlie-munger-dies/index.html
  17 条回复    2023-11-30 10:20:09 +08:00
  guotie
      1
  guotie  
     88 天前
  vip
  guotie
      2
  guotie  
     88 天前
  rip
  YaD2x
      3
  YaD2x  
  OP
     88 天前
  亿万富翁也难逃死亡的命运
  zzb90s
      4
  zzb90s  
     88 天前
  额 那股神巴菲特估计也撑不了多久了 芒格 99 岁老死了太长寿了
  pianjiao
      5
  pianjiao  
     88 天前
  比 那位还长寿呢
  zzb90s
      6
  zzb90s  
     88 天前
  基辛格还没死 他今年 100 岁了吧
  chesha1
      7
  chesha1  
     88 天前   ❤️ 1
  世界上最公平的事莫过于此了,不管你是有钱人,还是更有权势的人,都难逃一死
  gateoflunar
      8
  gateoflunar  
     88 天前 via iPhone   ❤️ 5
  该死的不死。
  woshinide300yuan
      9
  woshinide300yuan  
     88 天前
  - - 好吧~
  com781517552
      10
  com781517552  
     88 天前
  @YaD2x 活了 99 了 还想啥
  ooee2016
      11
  ooee2016  
     88 天前
  @gateoflunar #8 大胆🙈
  coldrain645
      12
  coldrain645  
     88 天前
  差一个月 100 岁,已经很长寿了
  evan9527
      13
  evan9527  
     88 天前
  终究还是没等到大 A 勃起远离 3000 点的那天。
  RatioPattern
      14
  RatioPattern  
     88 天前
  九九归一啊
  misaka19000
      15
  misaka19000  
     87 天前 via Android
  @zzb90s 一语成谶
  zzb90s
      16
  zzb90s  
     87 天前
  @misaka19000 我去 我白天刚说 晚上基辛格就死了
  YaD2x
      17
  YaD2x  
  OP
     87 天前
  @zzb90s #16 啊!被你说死了。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1737 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 16:19 · PVG 00:19 · LAX 08:19 · JFK 11:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.