jincong

jincong

V2EX 第 392305 号会员,加入于 2019-03-15 07:43:29 +08:00
收个 8Plus
 •  1   
  二手交易  •  jincong  •  362 天前  •  最后回复来自 jincong
  7
  出 y9000x 拆机内存条
  二手交易  •  jincong  •  2020-07-10 11:06:57 AM  •  最后回复来自 jincong
  3
  给家里老人收一个 8p 或 xr
  二手交易  •  jincong  •  2020-06-06 08:50:07 AM  •  最后回复来自 neuthself
  5
  迫于上次无人问津,再发一次,出 apple watch s5
  二手交易  •  jincong  •  2020-06-03 18:34:43 PM  •  最后回复来自 Sukizen
  12
  出 apple watch5
  二手交易  •  jincong  •  2020-06-02 10:33:28 AM  •  最后回复来自 jincong
  2
  收一只左耳 airpods2 代
  二手交易  •  jincong  •  2019-11-29 12:41:04 PM  •  最后回复来自 jincong
  12
  因给老婆换新机出 7 plus
 •  1   
  二手交易  •  jincong  •  2019-11-12 00:36:41 AM  •  最后回复来自 CrazyMaru
  24
  收个 x 或 xs
  二手交易  •  jincong  •  2019-11-08 15:03:35 PM  •  最后回复来自 jincong
  12
  迫于小新 pro13、迫于 office、迫于轻便出 15 款 mbp
  二手交易  •  jincong  •  2019-11-07 09:59:44 AM  •  最后回复来自 jincong
  17
  试出 15 款 mbp 16+256 lq2
  二手交易  •  jincong  •  2019-10-06 20:46:43 PM  •  最后回复来自 jincong
  12
  询个价,荣耀 9x, 6+128 黑色
  二手交易  •  jincong  •  2019-08-24 10:00:13 AM  •  最后回复来自 jincong
  1
  2015mbp 和 xps 13 9360 选哪个
  二手交易  •  jincong  •  2019-05-15 13:04:39 PM  •  最后回复来自 littlewing
  20
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3919 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 09:15 · PVG 17:15 · LAX 01:15 · JFK 04:15
  ♥ Do have faith in what you're doing.