jyizhao 最近的时间轴更新
jyizhao

jyizhao

V2EX 第 555728 号会员,加入于 2021-09-11 11:47:11 +08:00
jyizhao 最近回复了
先跳到一个非外包公司做开发积累经验 然后好好准备面试然后再投大厂
@Kipp 留个联系方式 交流下?
@Perry 那倒不是 后面想考虑下
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2103 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 14ms · UTC 16:14 · PVG 00:14 · LAX 08:14 · JFK 11:14
♥ Do have faith in what you're doing.