V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
pollux
V2EX  ›  创业组队

独立开发者 - 组搭子 - 浙江杭州萧山

 •  
 •   pollux · 45 天前 · 1938 次点击
  这是一个创建于 45 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  想组个搭子,一起办公、交流、喝☕️

  第 1 条附言  ·  43 天前

  萧山开发搭子二维码,7天有效

  12 条回复    2024-04-14 10:39:44 +08:00
  joyoyao
      1
  joyoyao  
     45 天前
  免费提供场地吗?
  nobodyno
      2
  nobodyno  
     45 天前
  远程 OK 吗
  donggua997
      3
  donggua997  
     45 天前
  报名
  pollux
      4
  pollux  
  OP
     45 天前
  想不到居然可以找到同城同行,可以先商量约个地方喝喝咖啡,然后互相认识一下 ,看看技能树和大家的想法
  Motorola3
      5
  Motorola3  
     45 天前
  没有群二维码吗
  xiangyuecn
      6
  xiangyuecn  
     45 天前
  丽晶国际也在萧山
  evanlong0803
      7
  evanlong0803  
     45 天前
  好家伙
  bucketcheng
      8
  bucketcheng  
     45 天前
  杭州拱墅,后端,一起组个
  sriram
      9
  sriram  
     45 天前
  啥落地项目都没有就想创业了?创业不是请客吃饭,信息港这边中小公司倒闭一大片,西兴这边都是外包业生意
  webAlex
      10
  webAlex  
     45 天前
  萧山前端
  xiuming142857
      11
  xiuming142857  
     44 天前
  萧山后端
  pollux
      12
  pollux  
  OP
     43 天前
  ![萧山开发搭子二维码 ,7 天有效]( https://imgur.com/a/2HRmFQT )
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2945 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 13:25 · PVG 21:25 · LAX 06:25 · JFK 09:25
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.