V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
magichan
V2EX  ›  重庆

重庆有什么技术团体吗?

 •  
 •   magichan · 2017-01-08 10:49:48 +08:00 · 1846 次点击
  这是一个创建于 1789 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  人会在重庆留上两个月,重庆都有什么技术团体,大学的, GDG 的,或是其他的都可以。

  3 条回复    2017-02-15 12:22:44 +08:00
  jiangkun
      1
  jiangkun  
     2017-01-09 08:43:12 +08:00 via iPhone
  🙂
  magichan
      2
  magichan  
  OP
     2017-01-10 11:18:12 +08:00
  @jiangkun 谢谢支持。
  houfukude
      3
  houfukude  
     2017-02-15 12:22:44 +08:00
  其实 重庆有 GDG 的 只是宣传力度不够 =。=
  放个 Q 群吧 :重庆 GDG 432057999
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2025 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 16:18 · PVG 00:18 · LAX 08:18 · JFK 11:18
  ♥ Do have faith in what you're doing.