V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
woweiqingkuang
V2EX  ›  推广

今天免费送书《 Python 语言及其应用》,要的同学举爪 ...

 •  
 •   woweiqingkuang · 2017-02-08 00:13:24 +08:00 · 9471 次点击
  这是一个创建于 2239 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  预祝 Python 及相关社区在新的一年兴旺大吉!

  今天送出《 Python 语言及其应用》一本(鸡年吉品,全新国内包邮~),要的同学举爪 ...

  举爪的同学猜下明天( 2 月 9 日)沪深 300 指数收盘价(比如,昨天 2 月 7 日下午三点收盘沪深 300 指数为: 3365.68 ,明天开市前猜的都有效),最接近的同学则为爪举的最高的同学 ^_^

  =========== 分享:我们创作的产品 ~ ==========

  特邀你来 QingQing 交流 贴一篇自己的技术博客吧,绝必让你感受到不一样的交流体验 。。。
  春节期间一样会为好文章送出新年吉品 ~

  QingQing.com 特色关键词:

  博客连载 /// 线程交流 /// 全局标签&话题+分类收藏 /// Markdown 实时预览 /// 私有讨论 /// 隐身赞&踩 /// 一键好友聊天 /// 无显示关注 TA /// 匿名 Guest 模式 /// 同城聚合 /// 还很多彩蛋,等你来砸 ...

  img

  第 1 条附言  ·  2017-02-09 15:26:21 +08:00
  今日(2.9)沪深 300 指数收盘 3396.29 ,@takashiki 同学 3396 神预测!请留下个能联系上你的方式,谢谢 ~

  祝同学们 2017 新年大吉!
  372 条回复    2017-02-09 15:36:35 +08:00
  1  2  3  4  
  joechen24
      1
  joechen24  
     2017-02-08 00:18:34 +08:00
  3380
  wyfyw
      2
  wyfyw  
     2017-02-08 00:19:50 +08:00
  举爪 3370
  wangjie
      3
  wangjie  
     2017-02-08 00:19:50 +08:00
  3361
  grimpil
      4
  grimpil  
     2017-02-08 00:22:22 +08:00 via Android   ❤️ 1
  3456
  woweiqingkuang
      5
  woweiqingkuang  
  OP
     2017-02-08 00:24:33 +08:00
  3380.79
  aznmv3
      6
  aznmv3  
     2017-02-08 00:25:05 +08:00 via Android
  3343.13
  wjm2038
      7
  wjm2038  
     2017-02-08 00:26:44 +08:00 via Android
  举爪 3385
  wishuloveme
      8
  wishuloveme  
     2017-02-08 00:28:08 +08:00
  3372.34
  yangsunrise
      9
  yangsunrise  
     2017-02-08 00:28:17 +08:00 via Android
  3377.99
  killeder
      10
  killeder  
     2017-02-08 00:28:46 +08:00 via Android
  3366
  eiai
      11
  eiai  
     2017-02-08 00:38:47 +08:00 via iPhone
  3400
  hcwhan
      12
  hcwhan  
     2017-02-08 00:40:44 +08:00 via iPhone
  3372.12
  chenxu
      13
  chenxu  
     2017-02-08 00:46:00 +08:00 via Android
  3365
  songjiaxin2008
      14
  songjiaxin2008  
     2017-02-08 00:46:44 +08:00
  3388
  Tucao
      15
  Tucao  
     2017-02-08 00:48:19 +08:00
  3360
  Acirno
      16
  Acirno  
     2017-02-08 00:48:40 +08:00
  3367
  zhengjian
      17
  zhengjian  
     2017-02-08 00:49:16 +08:00
  3366
  pandacat
      18
  pandacat  
     2017-02-08 00:50:45 +08:00 via Android
  3366.82
  siknet
      19
  siknet  
     2017-02-08 00:51:09 +08:00
  3389

  这么吉祥的数字居然没人说
  HFX3389
      20
  HFX3389  
     2017-02-08 00:54:20 +08:00 via iPhone
  3370.2
  Baymaxbowen
      21
  Baymaxbowen  
     2017-02-08 00:58:35 +08:00 via Android
  3347
  nfroot
      22
  nfroot  
     2017-02-08 01:01:53 +08:00
  3379
  devopscode
      23
  devopscode  
     2017-02-08 01:03:25 +08:00
  已经在多看购买电子版。
  lichao0x7cc
      24
  lichao0x7cc  
     2017-02-08 01:05:13 +08:00
  3370.68
  mengli
      25
  mengli  
     2017-02-08 01:06:55 +08:00
  3381.88
  isnowify
      26
  isnowify  
     2017-02-08 01:08:47 +08:00 via Android
  3378
  wwwaaa
      27
  wwwaaa  
     2017-02-08 01:09:56 +08:00 via Android
  3367
  rom
      28
  rom  
     2017-02-08 01:34:35 +08:00 via Android
  3373.12
  trythebest
      29
  trythebest  
     2017-02-08 01:40:58 +08:00
  3366
  A2923
      30
  A2923  
     2017-02-08 01:43:46 +08:00 via Android
  3387
  Zohar
      31
  Zohar  
     2017-02-08 01:54:22 +08:00 via Android
  3370.00
  co3site
      32
  co3site  
     2017-02-08 02:17:24 +08:00 via Android
  3372
  340244120
      33
  340244120  
     2017-02-08 02:36:33 +08:00 via Android
  3359.3
  kingcos
      34
  kingcos  
     2017-02-08 02:36:43 +08:00 via iPhone
  3398
  Yourshell
      35
  Yourshell  
     2017-02-08 02:40:28 +08:00 via Android
  3366.88
  qiaoxin
      36
  qiaoxin  
     2017-02-08 02:50:43 +08:00 via Android
  3366.99 吧
  Sagiri
      37
  Sagiri  
     2017-02-08 02:58:11 +08:00
  3375
  gz818
      38
  gz818  
     2017-02-08 03:18:21 +08:00 via Android
  3364.89
  a87150
      39
  a87150  
     2017-02-08 03:42:49 +08:00
  3371
  DarkAlexWang
      40
  DarkAlexWang  
     2017-02-08 05:25:45 +08:00
  3370.5
  changwei
      41
  changwei  
     2017-02-08 06:28:24 +08:00 via Android
  3066
  anying
      42
  anying  
     2017-02-08 06:42:11 +08:00
  3376,
  ICL
      43
  ICL  
     2017-02-08 06:46:24 +08:00 via Android
  3357
  chengfu
      44
  chengfu  
     2017-02-08 06:51:47 +08:00 via iPhone
  3344
  kmn138
      45
  kmn138  
     2017-02-08 07:27:02 +08:00 via iPhone
  3156
  XhstormR
      46
  XhstormR  
     2017-02-08 07:54:39 +08:00 via Android
  3366
  XhstormR
      47
  XhstormR  
     2017-02-08 07:54:55 +08:00 via Android
  3369
  Devin
      48
  Devin  
     2017-02-08 07:55:10 +08:00 via iPhone
  3350
  wwqgtxx
      49
  wwqgtxx  
     2017-02-08 07:56:33 +08:00 via iPhone
  3358
  loveq1991
      50
  loveq1991  
     2017-02-08 07:59:39 +08:00 via Android
  3369.5
  xdlailai
      51
  xdlailai  
     2017-02-08 08:04:29 +08:00
  3320.2
  kevin100702
      52
  kevin100702  
     2017-02-08 08:19:23 +08:00
  3363.25
  quxiangxuanqxx
      53
  quxiangxuanqxx  
     2017-02-08 08:31:24 +08:00
  3333
  sholmesian
      54
  sholmesian  
     2017-02-08 08:36:41 +08:00 via iPhone
  3366.66
  byron
      55
  byron  
     2017-02-08 08:38:47 +08:00
  3373.98
  neighbads
      56
  neighbads  
     2017-02-08 08:46:23 +08:00
  3364.21

  另: 1 本。。。。。
  zhaozhao
      57
  zhaozhao  
     2017-02-08 08:49:20 +08:00
  3368.02
  ralphxlx
      58
  ralphxlx  
     2017-02-08 08:51:19 +08:00
  3329
  wampyl
      59
  wampyl  
     2017-02-08 08:52:47 +08:00
  3366
  sheldom
      60
  sheldom  
     2017-02-08 08:54:04 +08:00
  3,375.68
  binjoo
      61
  binjoo  
     2017-02-08 08:55:48 +08:00
  3367.28
  baiyi
      62
  baiyi  
     2017-02-08 08:56:35 +08:00
  3360.68
  fhefh
      63
  fhefh  
     2017-02-08 08:56:45 +08:00
  3365.68
  Ellison
      64
  Ellison  
     2017-02-08 08:56:58 +08:00
  3347.58
  推广活动就一本书,是不是有点抠
  lixile
      65
  lixile  
     2017-02-08 08:58:31 +08:00
  3367.68
  Margarethe
      66
  Margarethe  
     2017-02-08 08:59:20 +08:00
  3352.41
  HanSonJ
      67
  HanSonJ  
     2017-02-08 08:59:52 +08:00
  3381
  wildlynx
      68
  wildlynx  
     2017-02-08 09:00:13 +08:00
  3357.46
  freewind
      69
  freewind  
     2017-02-08 09:01:05 +08:00
  3372.88
  heiybb
      70
  heiybb  
     2017-02-08 09:01:38 +08:00 via Android
  3375.40
  R18
      71
  R18  
     2017-02-08 09:02:43 +08:00
  3366.10
  muyege
      72
  muyege  
     2017-02-08 09:02:48 +08:00
  3365.68
  asan2006
      73
  asan2006  
     2017-02-08 09:03:41 +08:00
  3365.65
  Solerer
      74
  Solerer  
     2017-02-08 09:06:27 +08:00 via Android
  3333.33
  Clarencep
      75
  Clarencep  
     2017-02-08 09:06:34 +08:00
  举爪 3377.66
  mizuki
      76
  mizuki  
     2017-02-08 09:08:01 +08:00
  3355.35
  loadsome
      77
  loadsome  
     2017-02-08 09:08:44 +08:00 via iPhone
  3369.24
  shawshi
      78
  shawshi  
     2017-02-08 09:09:12 +08:00
  举爪 3500
  hnbcinfo
      79
  hnbcinfo  
     2017-02-08 09:10:02 +08:00
  爪举高, 3350.88
  giuem
      80
  giuem  
     2017-02-08 09:11:38 +08:00 via iPhone
  3388.43
  imsuwj
      81
  imsuwj  
     2017-02-08 09:12:36 +08:00 via iPhone
  3368.45
  tjxiter
      82
  tjxiter  
     2017-02-08 09:13:06 +08:00
  3362
  Faratv2
      83
  Faratv2  
     2017-02-08 09:13:18 +08:00 via iPhone
  3371
  acorn123
      84
  acorn123  
     2017-02-08 09:13:46 +08:00
  3370.23
  fengfisher2
      85
  fengfisher2  
     2017-02-08 09:14:02 +08:00
  举爪 3371.23
  iVeego
      86
  iVeego  
     2017-02-08 09:15:12 +08:00 via Android
  3360.6
  AlphaGo
      87
  AlphaGo  
     2017-02-08 09:15:40 +08:00
  3366
  billwang
      88
  billwang  
     2017-02-08 09:16:00 +08:00
  3376.86
  sheeta
      89
  sheeta  
     2017-02-08 09:16:01 +08:00 via Android
  3374.22
  jy02201949
      90
  jy02201949  
     2017-02-08 09:16:04 +08:00
  这要猜接近啊。。。以前都是后两位的,随便复制改一改好了
  3361.86
  wwwaaa
      91
  wwwaaa  
     2017-02-08 09:16:47 +08:00 via Android
  3365.5
  tokoy
      92
  tokoy  
     2017-02-08 09:17:37 +08:00
  3386
  TangMonk
      93
  TangMonk  
     2017-02-08 09:17:45 +08:00
  3355

  举高高

  我估计没人能猜中
  yuanchao
      94
  yuanchao  
     2017-02-08 09:19:02 +08:00
  3365.90
  waltcow
      95
  waltcow  
     2017-02-08 09:19:05 +08:00 via Android
  3386.49
  aihimmel
      96
  aihimmel  
     2017-02-08 09:19:52 +08:00 via Android
  3363.13
  ifttt
      97
  ifttt  
     2017-02-08 09:20:21 +08:00
  3366
  aimac8
      98
  aimac8  
     2017-02-08 09:23:08 +08:00
  3358.3
  byuc
      99
  byuc  
     2017-02-08 09:23:19 +08:00
  3365
  littleshy
      100
  littleshy  
     2017-02-08 09:24:13 +08:00
  3456.78
  1  2  3  4  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2950 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 58ms · UTC 14:21 · PVG 22:21 · LAX 07:21 · JFK 10:21
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.