V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekHub
frontendfan
V2EX  ›  推广

10 个音响, 30 本优质前端书籍 抽奖,周五下班前开奖

 •  
 •   frontendfan · 327 天前 · 5712 次点击
  这是一个创建于 327 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  https://mp.weixin.qq.com/s/fPRM0MOZMCyT5NIEEtLzyQ

  马上就是双 11 了,祝各位前端开发者们节日快乐!为此,我们为大家精心准备了前端前端程序员大礼包!希望在未来的日子里,大家能继续陪伴我们前行,我们也将持续为大家带来更好的内容,一起成长为资深前端工程师&前端专家。

  第 1 条附言  ·  327 天前

  抽奖人数极少,中奖概率极高

  第 2 条附言  ·  327 天前

  如果后端同学中奖的话,可以和公众号作者沟通一下,(在公众号作者同意的情况下)换成等价的后端书籍

  第 3 条附言  ·  327 天前

  想要金币的同学可以楼层里回复”金币“,逐层感谢大家送金币。

  388 条回复    2019-11-08 17:14:27 +08:00
  1  2  3  4  
  dinghmcn
      301
  dinghmcn   326 天前 via Android
  这个网站的号都是我一个人的,不信我换个号再发一次
  woodensail
      302
  woodensail   326 天前
  分母++
  mgso
      303
  mgso   326 天前
  我桌子还有个角没垫书
  linxl
      304
  linxl   326 天前
  教练, 我要学前端
  zchlwj
      305
  zchlwj   326 天前
  @dinghmcn #301 原文:“这个网站的号都是我一个人的,不信我换个号再发一次”
  ======
  回复:这个网站的号都是我一个人的,不信我换个号再发一次
  yeept
      306
  yeept   326 天前
  万一中奖了呢?~~~
  zcwlwen
      307
  zcwlwen   326 天前
  分母
  kevanbin
      308
  kevanbin   326 天前
  分母
  shcolo
      309
  shcolo   326 天前
  差个音响
  airect
      310
  airect   326 天前
  分母
  zealinux
      311
  zealinux   326 天前
  分母
  zhangqilin
      312
  zhangqilin   326 天前
  太麻烦了不折腾了
  jtwor
      313
  jtwor   326 天前
  分母 0.0
  zerozz
      314
  zerozz   326 天前
  看链接是公众号内抽奖吧。。。
  gcchen
      315
  gcchen   326 天前
  分子分子
  zuyo
      316
  zuyo   326 天前   ❤️ 1
  金币
  karnaugh
      317
  karnaugh   326 天前   ❤️ 1
  金币金币~
  defunct9
      318
  defunct9   326 天前   ❤️ 1
  阿娇啊连接库夫拉机房
  laucenmi
      319
  laucenmi   326 天前
  分母++
  drehere
      320
  drehere   326 天前
  是分母还是分子就看楼主的呢!
  Anthonyneon
      321
  Anthonyneon   326 天前   ❤️ 1
  金币
  superior
      322
  superior   326 天前 via iPhone
  凑热闹
  rolitter
      323
  rolitter   326 天前
  金币
  Les1ie
      324
  Les1ie   326 天前
  万一呢
  jackcdd
      325
  jackcdd   326 天前
  分母
  qqq8724
      326
  qqq8724   326 天前
  中一个中一个
  nikolausliu
      327
  nikolausliu   326 天前
  分子
  MichaelAbel
      328
  MichaelAbel   326 天前 via Android
  这个网站的号都是我一个人的,不信我换个号再发一次
  aidai524
      329
  aidai524   326 天前
  我是音响的分子之一
  aabbcc
      330
  aabbcc   326 天前   ❤️ 1
  抽奖分母+金币
  zhouwei520
      331
  zhouwei520   326 天前
  +1
  l549349545
      332
  l549349545   326 天前   ❤️ 1
  金币
  angith
      333
  angith   326 天前 via Android   ❤️ 1
  好麻烦。。。
  QAQGan
      334
  QAQGan   326 天前 via Android   ❤️ 1
  金币
  woxiangjingjing
      335
  woxiangjingjing   326 天前   ❤️ 1
  这个网站的号都是我一个人的,不信我换个号再发一次
  Vhc
      336
  Vhc   326 天前   ❤️ 1
  分母
  Jackwolf
      337
  Jackwolf   326 天前 via iPhone   ❤️ 1
  这个网站的号都是我一个人的,不信我换个号再发一次
  sumarker
      338
  sumarker   326 天前   ❤️ 1
  后端分母 ++
  conglovely
      339
  conglovely   326 天前
  我是分母,我为分母代言:)
  PyCode
      340
  PyCode   326 天前
  后端分母 ++
  ml071987
      341
  ml071987   326 天前
  后端分母+1
  kimchan
      342
  kimchan   326 天前
  后端一枚
  ziyue002
      343
  ziyue002   326 天前
  金币
  imicksoft
      344
  imicksoft   326 天前
  分母+1
  zhangxiao2330375
      345
  zhangxiao2330375   326 天前
  这个网站的号都是我一个人的,不信我换个号再发一次
  Eugene1024
      346
  Eugene1024   326 天前
  来了
  xiaoyangsa
      347
  xiaoyangsa   326 天前
  万一中奖了呢?~~~
  iiicarus
      348
  iiicarus   326 天前
  后端,从来没中过奖,想要中奖~~~
  darkjoker
      349
  darkjoker   326 天前   ❤️ 1
  分母来了
  hodur
      350
  hodur   326 天前
  现在开始学来得及吗
  roma
      351
  roma   326 天前
  1024
  cybercad
      352
  cybercad   326 天前
  中奖是不可能中奖的
  baicai0817
      353
  baicai0817   326 天前
  分母来了
  pandait
      354
  pandait   326 天前 via Android
  这个网站的号都是我一个人的,不信我换个号再发一次
  fanfpy
      355
  fanfpy   326 天前
  我只有当分母的命
  taxiangdeni
      356
  taxiangdeni   326 天前
  分母+1
  Huang4966
      357
  Huang4966   326 天前
  从未中过奖凑个热闹
  slamDunkLINk
      358
  slamDunkLINk   326 天前
  分母来了
  xuewuchen
      359
  xuewuchen   326 天前
  三顾江城秋色晚,人生如酒一浇休。
  pluoop
      360
  pluoop   326 天前   ❤️ 1
  +!
  ahaxzh
      361
  ahaxzh   326 天前   ❤️ 1
  抽奖啦~我需要一个后端,算了都行
  ReysC
      362
  ReysC   326 天前   ❤️ 1
  400 人了,感觉分母+1
  CandySky
      363
  CandySky   326 天前   ❤️ 1
  我是分子吗?
  wudidangteng
      364
  wudidangteng   326 天前   ❤️ 1
  分母想要金币
  Otho
      365
  Otho   326 天前   ❤️ 1
  拉低中奖率,增加参与感
  yangzzcc
      366
  yangzzcc   326 天前   ❤️ 1
  分母 +1
  lovedebug
      367
  lovedebug   326 天前 via Android   ❤️ 1
  拉低中奖率
  freewind
      368
  freewind   326 天前   ❤️ 1
  金币+1

  是否在 V2 抽奖?
  accppd
      369
  accppd   326 天前 via Android   ❤️ 1
  拉低中奖率
  lavender1991
      370
  lavender1991   326 天前   ❤️ 1
  分母
  ++++
  ZircoN
      371
  ZircoN   326 天前   ❤️ 1
  一直是分母 从未超越过
  LZYBB
      372
  LZYBB   326 天前   ❤️ 1
  冲啊分母
  sdsnyx
      373
  sdsnyx   326 天前   ❤️ 1
  据说我会中奖
  darkjoker
      374
  darkjoker   326 天前   ❤️ 1
  金币
  toxicant
      375
  toxicant   326 天前   ❤️ 1
  不要金币要音响
  mrsongopen1
      376
  mrsongopen1   326 天前   ❤️ 1
  分母
  imgss
      377
  imgss   326 天前   ❤️ 1
  xrw35786
      378
  xrw35786   326 天前   ❤️ 1
  金币
  yuandong
      379
  yuandong   326 天前   ❤️ 1
  金币
  smallyin
      380
  smallyin   326 天前   ❤️ 1
  支持
  chris9
      381
  chris9   325 天前 via iPhone
  支持
  norsoul
      382
  norsoul   325 天前
  共同进步!!!
  melvin
      383
  melvin   325 天前
  +1 金币
  tmxklzp
      384
  tmxklzp   325 天前
  分母
  zohojsr
      385
  zohojsr   324 天前
  码一个,万一实现了呢
  xuejd3
      386
  xuejd3   324 天前
  支持 去关注看看
  webxy
      387
  webxy   323 天前
  都参与了,坐等开奖~~
  up101
      388
  up101   316 天前
  坐等开奖!!!
  1  2  3  4  
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2586 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 62ms · UTC 14:53 · PVG 22:53 · LAX 07:53 · JFK 10:53
  ♥ Do have faith in what you're doing.