V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
brianinzz
V2EX  ›  软件

有没有 家庭共享 电子便签的 程序?

 •  
 •   brianinzz · 353 天前 · 1030 次点击
  这是一个创建于 353 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  就类似于电子便签 可以家庭成员内共享?

  6 条回复    2020-12-16 08:47:01 +08:00
  whileFalse
      1
  whileFalse  
     353 天前
  是指那种漂浮在桌面上的电子便签吗?你这边创建了一个便签,你家人屏幕上 biu 的就弹出来一个?
  MaxTan
      2
  MaxTan  
     353 天前
  OneNote?
  zhangkunkyle
      3
  zhangkunkyle  
     353 天前
  teambition
  EasonC
      4
  EasonC  
     353 天前 via iPhone
  google keep
  k3Sv1
      5
  k3Sv1  
     353 天前 via iPhone
  ios Notes
  Joeys
      6
  Joeys  
     351 天前
  不知道这个可以不 小黄条 https://www.yynote.cn/
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1935 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 16:26 · PVG 00:26 · LAX 08:26 · JFK 11:26
  ♥ Do have faith in what you're doing.