V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Paosin
V2EX  ›  互联网

以前做外挂的年轻人现在都咋样了呢

 •  
 •   Paosin · 258 天前 · 1394 次点击
  这是一个创建于 258 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  04 年 05 年的时候,特痴迷玩 qq 堂
  当时就有个论坛 CXCXS 不知道有人听说过没有
  坛主做的外挂特好用,我倒是拿外挂打探险 pve 的
  而且居然还是个初中生😂
  还跟别人互黑论坛骂架😂
  不知道他现在是个啥级别的人才了

  4 条回复    2021-03-25 11:41:07 +08:00
  x86
      1
  x86  
     258 天前
  以前报的上名号的外挂要么进去了(没新闻),要么就发家了
  enchilada2020
      2
  enchilada2020  
     258 天前 via Android
  现在。。。都老了🐶
  cmlz
      3
  cmlz  
     258 天前
  现在也有,就是闷声发大财。
  66beta
      4
  66beta  
     258 天前
  可能在某个大厂 996
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3863 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 03:43 · PVG 11:43 · LAX 19:43 · JFK 22:43
  ♥ Do have faith in what you're doing.