V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Unitent
V2EX  ›  天使投资

关于 app 出海个不知道有没有感谢的小伙伴,目前已经在出海的路上

 •  
 •   Unitent · 66 天前 · 201 次点击
  这是一个创建于 66 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  目前在做的是游戏类,面向的国家是印度,不知道有没有有很好想法朋友,或者志同道合的小伙伴,我想创建一个群,一起交流出海。可以留下你的 base64 微。 目前我们在做的 app 是市场比较成熟的小游戏,现在也有萌发一些其他的想法,还在探索实践的路上,也想跟更多的人一起感受出海创业的乐趣。

  4 条回复    2021-08-18 19:15:56 +08:00
  liqingyou2093
      1
  liqingyou2093   66 天前
  游戏后端开发 mark 一下
  zhigewuwang
      2
  zhigewuwang   66 天前
  MTM2NTYwMDE5MjA=
  muunala10221
      3
  muunala10221   66 天前
  你这个标题是怎么打出来的?
  stanchenxxx2015
      4
  stanchenxxx2015   66 天前
  印度出海楼主如果需要 AWS 资源的话,欢迎联系我呀,可以给您专业的技术支持和优惠的折扣。AWS 印度 Region 还是很靠谱的。
  微信:MTczNDYyNjUwNzA=
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1256 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 00:01 · PVG 08:01 · LAX 17:01 · JFK 20:01
  ♥ Do have faith in what you're doing.