V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Tambien
V2EX  ›  Apple

苹果 2021 年秋季新品发布会终于来啦!

 •  
 •   Tambien · 85 天前 · 2560 次点击
  这是一个创建于 85 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  5 条回复    2021-09-08 10:13:25 +08:00
  kimwang
      1
  kimwang  
     85 天前 via Android   ❤️ 1
  水果 12 会降 1000 块吗?🤣
  Tambien
      2
  Tambien  
  OP
     85 天前 via iPhone   ❤️ 1
  @kimwang 持币待降中✌🏼
  kirillzhang
      3
  kirillzhang  
     85 天前   ❤️ 1
  @kimwang 12 可以买经销商的价格了呀。
  vipzhanghe
      4
  vipzhanghe  
     85 天前 via iPhone   ❤️ 1
  没有新 MacBook
  dearmymy
      5
  dearmymy  
     85 天前   ❤️ 1
  什么时候出 ar 眼镜。。。买爆
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3958 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 03:19 · PVG 11:19 · LAX 19:19 · JFK 22:19
  ♥ Do have faith in what you're doing.