V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
navyChin
V2EX  ›  优惠信息

闲鱼币大狂欢,可兑换中石油优惠券,饿了么,美团会员

 •  
 •   navyChin · 84 天前 · 1355 次点击
  这是一个创建于 84 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  入口:闲鱼 APP-->签到-->闲鱼币
  5 条回复    2021-09-15 16:29:13 +08:00
  Guesser
      1
  Guesser  
     84 天前
  要加钱兑换,散了吧
  RouJiANG14
      2
  RouJiANG14  
     84 天前
  加油券是两张 200-20,一张 100-15,两张 150-10.5 张 150-5
  饿了么是 9.6 月卡,美团是 8 块,美团单车是 11.5
  撤了吧。
  navyChin
      3
  navyChin  
  OP
     84 天前
  如何删除这个帖子
  sansansan333
      5
  sansansan333  
     83 天前
  @navyChin 莫名戳中笑点..
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3780 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 07:06 · PVG 15:06 · LAX 23:06 · JFK 02:06
  ♥ Do have faith in what you're doing.