shapl

shapl

V2EX 第 63041 号会员,加入于 2014-05-19 13:00:48 +08:00
今日活跃度排名 1174
根据 shapl 的设置,主题列表被隐藏
二手交易 相关的信息,包括已关闭的交易,不会被隐藏
shapl 最近回复了
以前移动支付没出的时候,真的不会考虑这些。
应该说普通人获取鉴定的渠道操蛋,维权确实需要证明。
感觉你对前端工程化有点误解。
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1111 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 10ms · UTC 20:48 · PVG 04:48 · LAX 12:48 · JFK 15:48
♥ Do have faith in what you're doing.