V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
guichina
V2EX  ›  分享创造

数字游民指南 1.0 正式上线,送一年 VIP

 •  3
   
 •   guichina · 194 天前 · 14031 次点击
  这是一个创建于 194 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  数字游民指南 1.0 正式上线,送一年 VIP

  什么是数字游民?

  数字游民是通过互联网远程工作方式获得收入,可以在全世界任何地点生活的人。这是一种全新的生活方式,可以一边工作、一边旅行。远程工作彻底摆脱浪费时间的通勤、也不需要等退休了才能环游世界。数字游民经常在国外、咖啡店、公共图书馆、共同工作场所、沙滩或者任何地方上远程工作。 更多介绍可查看 https://www.nomadguide.cn/archives/31.html

  数字游民指南社区 nomadguide.cn 介绍

  数字游民指南 nomadguide.cn 是一个数字游民社区( digital nomad community),提倡 [远程办公、环游世界] 的自由生活方式。 主题包括 远程办公|环游世界|旅行指南|自由职业|远程协助|远程沟通|在家办公|共享办公|创业|投资|财务自由。 在这里分享您的精彩,在这里找到数字游民小伙伴!

  1.0 版本包含两大块内容:

  1. 博客文章:集聚远程办公、环游世界博客内容,会采集、翻译全球数字游民的相关优质博客内容。
  2. 圈子论坛:聚合数字游民小伙伴们,汇聚数字游民资源;分享数字游民日常生活、远程办公经验交流等等。

  2.0 版本 TodoList,尽情期待:

  1. 数字游民城市列表
  2. 远程工作

  数字游民指南访问方式

  网站: https://www.nomadguide.cn

  数字游民指南公众号: 游民指南

  数字游民指南

  数字游民指南上线福利

  赠送一年期 VIP (市场价 99 )卡密 50 个

  VIP 有哪些特权?

  1. 全站资源免费下载、查看
  2. 专属 VIP 圈子
  3. 专属在线群聊
  4. 无广告
  5. 专属个人空间背景
  6. 尊享 vip 头像标志

  VIP 卡密使用方法:

  1. 先进入网站或公众号,注册账号。
  2. 网站用户,点击头像 -> 下拉菜单 -> 开通会员 -> 选择卡密
  3. 公众号用户, 点击博客菜单 -> 我的 -> 会员 -> 开通会员 -> 选择卡密

  50 个 VIP 卡密列表:

  注意:每个卡密只能开通一个账号,先到先得。

  83f5a04a2aaafb5cb864d686bd89aa34
  66d7729ba5ee3a2abc7260eed7e59c3e
  17642e658c8e0cc4eb551755bd18f29a
  e5a888f51579f06020e938abd49acbf5
  9ec1e56dec121dbd083f25802b355348
  f6c37f859e918025063547ebb73612b4
  4117f5ecfe4d4045ce94566ea1d30507
  a5dd2e39a415b6ce27e2455b43b7826c
  1b2fd3e8f593935e4510f39c819249ef
  259479bc2c9a9971ed01cb67963d1d1e
  ae777f6d3c75c8e5512f0254eb5bc281
  6b94a2a523595e0fb050c22f9ea0b1b0
  759eeee70c02fb2ad5b4bd9c70654976
  4eb3a147182e3245c4b7a189a93c7c3a
  fd05e587c4aff4d8fd10f93428b62504
  a55f5ce3aec5e67064def3979ef9c92f
  095734747d891e1388061b68a3518435
  f3005f9803d09b0208e93269ae90c0ca
  5a9c234041b1b5b7d6510555d62e8507
  23b1cfc6bba25f910f561e53d97fbead
  b29e81c509aa52299be899e92d846282
  b9068379d61f85796dab700e2f7df5bb
  a2de930d9c55f1be18cbb77527e34f80
  1278e2506d5c2393484528079a9479f7
  a5612c6b5214762ad47c54f09bcd5fc5
  9531fec4c3ec3ac673510ece5b4b468a
  34b31ac4ff5704e470cbccd4656bcd61
  d0a45546ca8a27989b637df658c5af2e
  480cf4845d36aa631cfbb235f0f63380
  b47c5ff68d9f6a1210092577b9e757a4
  d2fb4c12b22df2c15118bcd8ec6be1b8
  401bf42261e5aa29156d1c15908ed388
  36698cc8d14efe14a1135022006f104a
  ed1c4691507eda48be94cc721dfbf137
  f7498015aca89b4ad26ccd2ec109ae4e
  fb30953cab3772802794815d6bd029a7
  7c712945af5c231305f9310440be4ee6
  cdc2e0b0b4fbf22e7a2740823eab6da8
  6cea700b5f13caac491dd35ba10a2ce1
  537fdc33a3240e385b01edaec06eede2
  73635527f036f22b14280de7f4d04a6e
  6101bfd3f6276e18db074c68c5e173ba
  21712f8ff881574605434da30b68b310
  dbaa0a1129959a56a302555843cae037
  1d6c592b5ae42674e8f5a31cd5fcfaf5
  888098249d8ea5a590c4c2e04d980b0d
  aed4bb6ebb53d51508b4aa87067f7e25
  0c4150f8d6196b2b993c5f4eeb308e52
  1f905e73d7b2c2c8d2602b1655f5c168
  ec96f99853de94277eda14fbc1e7e262
  
  第 1 条附言  ·  194 天前
  没有抢到,还想要卡密的 V 友,回帖留个邮件,我会邮箱单独发送你
  第 2 条附言  ·  190 天前
  各位小伙伴们,免费送 VIP 卡密活动结束了,感谢大家的参与;后面的小伙伴不用再留邮箱了。
  如果还想要 VIP 卡密,欢迎参加 提意见送 VIP 卡密的活动, 活动链接: https://www.nomadguide.cn/archives/307.html
  568 条回复    2021-05-15 19:31:07 +08:00
  1  2  3  4  5  6  
  Yuxiaoy
      501
  Yuxiaoy   191 天前 via Android
  ourongxing
      502
  ourongxing   191 天前 via iPad
  [email protected] ,谢谢 🙏
  maypu
      503
  maypu   191 天前
  peng5649360#126.com 谢谢
  takashiki
      504
  takashiki   191 天前
  [email protected] 谢谢 🙏
  qiaoweizhen
      505
  qiaoweizhen   191 天前
  1039460724#qq.com 谢谢
  lmislm
      506
  lmislm   191 天前
  jmy
      507
  jmy   191 天前
  @guichina 看提示你说已经发了,但是我检查了邮箱,甚至也看了垃圾邮件都没收到,麻烦能再发一个吗,谢谢 [email protected]
  youjian
      508
  youjian   191 天前
  youjian1992#gmail.com
  guichina
      509
  guichina   191 天前
  @jmy .me 的邮件发不出去,邮件拒掉了,换个邮箱吧
  qingqingqing
      510
  qingqingqing   191 天前
  jmy
      511
  jmy   191 天前
  @guichina [email protected] 这个 谢谢~
  guichina
      513
  guichina   191 天前
  已发送
  popostman
      514
  popostman   191 天前
  chensitong
      515
  chensitong   191 天前
  [email protected] 谢谢 🙏
  rainmanliu
      516
  rainmanliu   191 天前
  AlphaPai
      517
  AlphaPai   191 天前
  dHN1ZG9rdUBvdXRsb29rLmNvbQ== 求个卡密 感谢楼主
  subpo
      518
  subpo   191 天前
  wzgbking ( at ) gmail 点 com
  Symo
      519
  Symo   191 天前
  masir
      520
  masir   191 天前
  s0nnse
      521
  s0nnse   191 天前
  MTIyNjYxNTcxOUBxcS5jb20= 感谢楼主
  FongFong
      522
  FongFong   191 天前
  sl19981007
      523
  sl19981007   191 天前
  [email protected] 谢谢楼主
  Fuor
      524
  Fuor   191 天前
  WishMeLz
      525
  WishMeLz   191 天前
  Sivan
      526
  Sivan   191 天前
  sun.sivan[at]gmail.com 感谢
  maooyer
      527
  maooyer   191 天前
  maomaohack#gmail.com 谢谢
  HvangStormstout
      528
  HvangStormstout   191 天前
  huangzheone#gmail.com 感谢
  rsapberry
      529
  rsapberry   191 天前 via iPhone
  doraon
      530
  doraon   191 天前
  EZVIK
      531
  EZVIK   191 天前
  Tenma
      532
  Tenma   191 天前
  hancats
      533
  hancats   191 天前
  你好,感谢上线了这样一个数字游民社区。可以的话麻烦发个卡密,谢谢!邮箱为: [email protected]
  anjiannian
      534
  anjiannian   191 天前
  [email protected] 。com 谢谢
  heasy
      535
  heasy   191 天前
  iamnoten
      536
  iamnoten   191 天前
  mikuazusa
      537
  mikuazusa   191 天前
  bWlrdWF6dXNhQGdtYWlsLmNvbQ== 谢谢
  Email
      539
  Email   191 天前
  @guichina 没有收到诶 翻了下邮箱 没有来自数字游民的邮件
  zhaoFinger
      540
  zhaoFinger   190 天前
  janda
      541
  janda   190 天前
  现在还赶上的上末班车吗 bXJqYW5kYUAxMjYuY29t @guichina
  DavZhn
      542
  DavZhn   190 天前
  邮箱:YW5ld2hlTkBmb3htYWlsLmNvbQ==
  辛苦~
  uriahliu
      543
  uriahliu   190 天前
  邮箱: [email protected]
  多谢!
  techv
      544
  techv   190 天前
  techfans.me@gmail.com, 多谢!
  loderJix
      545
  loderJix   190 天前
  ladydd
      546
  ladydd   190 天前
  bGFkeWRkQDE2My5jb20=
  感谢楼主 !!!
  langweixian1993
      547
  langweixian1993   190 天前
  邮箱: [email protected]
  多谢楼主!
  struggletoday
      548
  struggletoday   190 天前
  Wiioy
      549
  Wiioy   190 天前
  邮箱:ZmVlZW1vb29lQG91dGxvb2suY29t
  感谢!
  guichina
      550
  guichina   190 天前
  @Email 再看看
  guichina
      551
  guichina   190 天前
  xavierBX
      552
  xavierBX   190 天前
  zhu111
      553
  zhu111   190 天前 via Android
  同求一个 [email protected] 谢谢
  icyleaf7
      554
  icyleaf7   190 天前
  同求一个 [email protected]
  Chiyuu
      555
  Chiyuu   190 天前
  wengjin456123
      556
  wengjin456123   190 天前
  ytang
      557
  ytang   190 天前
  NDE0NTg1MzE2QHFxLmNvbQ== 求一个,谢谢
  another1025
      558
  another1025   190 天前
  ericyunju
      559
  ericyunju   190 天前
  i945
      560
  i945   190 天前
  moosoome#gmail.com
  谢谢
  guichina
      561
  guichina   190 天前
  guichina
      562
  guichina   190 天前
  各位小伙伴们,免费送 VIP 卡密活动结束了,感谢大家的参与;后面的小伙伴不用再留邮箱了。
  如果还想要 VIP 卡密,欢迎参加 提意见送 VIP 卡密的活动, 活动链接: https://www.nomadguide.cn/archives/307.html
  delete26
      563
  delete26   190 天前
  看这二维码还以为是电报群,竟然是微信有点失望
  guichina
      564
  guichina   190 天前
  gugizz
      565
  gugizz   190 天前
  guichina
      566
  guichina   189 天前
  @gugizz 抱歉,活动已经结束了
  hqdmy
      567
  hqdmy   181 天前
  收到了
  liioiil
      568
  liioiil   157 天前
  不错
  1  2  3  4  5  6  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3929 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 07:41 · PVG 15:41 · LAX 00:41 · JFK 03:41
  ♥ Do have faith in what you're doing.