V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
测试工具
SmokePing
IPv6 访问测试
牛客网
edglee777
V2EX  ›  宽带症候群

2020 年了,你们的运营商套餐是?

 •  
 •   edglee777 · 3 天前 · 10370 次点击
  第 1 条附言  ·  2 天前
  最好留言 资费+流量+宽带带宽,让我羡慕一下大伙...嘻嘻嘻
  205 条回复    2020-10-21 21:18:46 +08:00
  1  2  3  
  ultrang
      201
  ultrang   6 小时 58 分钟前
  电信 199 套餐,打 7 折 139,包含:500M 宽带+60G 流量+1000 分
  另外加 2 张副卡,月消费 139+20=159
  edglee777
      202
  edglee777   6 小时 40 分钟前
  羡慕惹
  really28
      203
  really28   4 小时 32 分钟前
  移动全球通 18 + 20 元 20G 流量包
  dorothyREN
      204
  dorothyREN   4 小时 29 分钟前
  @edglee777 #199 羡慕不,直接找机房给调的
  mytsing520
      205
  mytsing520   56 分钟前
  电信,129 融合套餐。
  当然声明一下哈,129 的费用没变,但套餐里的内容我已经换过 4 次了
  1  2  3  
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2871 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 14:15 · PVG 22:15 · LAX 07:15 · JFK 10:15
  ♥ Do have faith in what you're doing.