V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
hanxiV2EX
V2EX  ›  推广

[推广+抽奖]每天抽一位现金红包,有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场

 •  
 •   hanxiV2EX · 348 天前 · 10226 次点击
  这是一个创建于 348 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  原帖依然有效 https://www.v2ex.com/t/736918

  其他的啥也不说了,怕 V 友有意见。

  推广

  卖课:《 Skynet 游戏服务器开发实战》 https://www.lanqiao.cn/courses/2770

  建了个 QQ 群,可以加群交流。群号:677839887

  https://www.v2ex.com/i/zav4Ed1h.png

  抽奖

  • 抽奖楼层: 截止 UTC 2020 年 12 月 25 日 00:00 所有回复楼层
  • 抽奖规则: 随机生成大整数,将每天 UTC 时间零点抽奖楼层数取余+1,即为获奖楼层。
  • 每天自动生成随机数地址: https://github.com/hanxi/day-random/releases

  奖品

  以下二选一

  • 购课全额返还(优惠后的价格 64.08 RMB )
  • 不购课可选择 20 RMB 微信红包或者充手机话费
  第 1 条附言  ·  341 天前
  完满结束,红包已发完。谢谢各位支持。
  171 条回复    2020-12-25 16:26:50 +08:00
  1  2  
  hanxiV2EX
      1
  hanxiV2EX  
  OP
     348 天前
  没人捧场,好好奇。
  NeoChen
      2
  NeoChen  
     348 天前   ❤️ 1
  在 V2EX 上从没做过分子。。。
  hanjingzhan
      3
  hanjingzhan  
     348 天前 via iPhone   ❤️ 1
  分母
  JinTianYi456
      4
  JinTianYi456  
     348 天前   ❤️ 1
  xe2v
  wwqm2
      5
  wwqm2  
     348 天前   ❤️ 1
  来捧个人场
  xiongsa18
      6
  xiongsa18  
     348 天前   ❤️ 1
  分母。
  silaike
      7
  silaike  
     348 天前 via iPhone   ❤️ 1
  加油
  ik
      8
  ik  
     348 天前 via iPhone   ❤️ 1
  分母呀
  programV2
      9
  programV2  
     348 天前 via iPhone   ❤️ 1
  我哋
  waising
      10
  waising  
     348 天前   ❤️ 1
  人场来了
  Farigen
      11
  Farigen  
     348 天前   ❤️ 1
  冲冲冲
  cat001
      12
  cat001  
     347 天前   ❤️ 1
  分母
  yuxi521
      13
  yuxi521  
     347 天前   ❤️ 1
  分分分分
  moxiaonai
      14
  moxiaonai  
     347 天前 via Android   ❤️ 1
  冲冲冲
  letv
      15
  letv  
     347 天前 via iPhone   ❤️ 1
  头像有点像哪个明星
  muayang
      16
  muayang  
     347 天前 via iPhone   ❤️ 1
  抽个奖
  3CH0
      17
  3CH0  
     347 天前   ❤️ 1
  冲冲冲
  yuanbeibei
      18
  yuanbeibei  
     347 天前
  头像是楼主吗
  hanxiV2EX
      19
  hanxiV2EX  
  OP
     347 天前
  @yuanbeibei 是我
  whyrookie
      20
  whyrookie  
     347 天前   ❤️ 1
  分母
  suita
      21
  suita  
     347 天前   ❤️ 1
  捧场来了
  neutralcomments
      22
  neutralcomments  
     347 天前 via Android   ❤️ 1
  楼主的抽奖点子不错
  gancl
      23
  gancl  
     347 天前   ❤️ 1
  分母
  BBrother
      24
  BBrother  
     347 天前   ❤️ 1
  分子
  864766428
      25
  864766428  
     347 天前   ❤️ 1
  分母
  2G
      26
  2G  
     347 天前 via Android   ❤️ 1
  szxczyc
      27
  szxczyc  
     347 天前 via iPhone   ❤️ 1
  cydian
      28
  cydian  
     347 天前   ❤️ 1
  cwcauc
      29
  cwcauc  
     347 天前 via iPhone   ❤️ 1
  分母
  HFX3389
      30
  HFX3389  
     347 天前   ❤️ 1
  分母
  gugulaliqi
      31
  gugulaliqi  
     347 天前 via iPhone   ❤️ 1
  碰运气,
  laisidi147
      32
  laisidi147  
     347 天前 via Android   ❤️ 1
  来了
  Zhangxiaopa
      33
  Zhangxiaopa  
     347 天前 via Android   ❤️ 1
  来了来了
  hanxiV2EX
      34
  hanxiV2EX  
  OP
     347 天前 via Android
  https://github.com/hanxi/day-random/releases/tag/20201220004908

  随机数已经出来: 2593603119
  utc 时间零点的楼层为: 31
  中奖楼层: 2593603119%31+1=24


  @BBrother 恭喜你中奖了,微信联系我还是其他方式?我的微信 base64 bWluZ2hhbnhp
  hanxiV2EX
      35
  hanxiV2EX  
  OP
     347 天前
  12 月 20 日的中奖结果已出,大家还有机会,继续加油,回复越多中奖概率越大。

  @hanxiV2EX @NeoChen @hanjingzhan @JinTianYi456 @wwqm2 @xiongsa18 @silaike @ik @programV2 @waising @Farigen @cat001 @yuxi521 @moxiaonai @letv @muayang @3CH0 @yuanbeibei @whyrookie @suita @neutralcomments @gancl @BBrother @864766428 @2G @szxczyc @cydian @cwcauc @HFX3389 @gugulaliqi @laisidi147 @Zhangxiaopa
  waising
      36
  waising  
     347 天前 via iPhone   ❤️ 1
  啊 我中奖了
  hanxiV2EX
      37
  hanxiV2EX  
  OP
     347 天前 via Android
  @waising 并没有,还有机会。。。
  muayang
      38
  muayang  
     347 天前 via iPhone   ❤️ 1
  万年分母 。楼主加油
  lxfcool
      39
  lxfcool  
     347 天前   ❤️ 1
  冲呀~~~~~
  silaike
      40
  silaike  
     347 天前 via iPhone   ❤️ 1
  加油
  QuinceyWu
      41
  QuinceyWu  
     347 天前   ❤️ 1
  万年分母呜呜呜
  suita
      42
  suita  
     347 天前   ❤️ 1
  恭喜我中奖了
  wwwaaa
      43
  wwwaaa  
     347 天前   ❤️ 1
  分子
  BBrother
      44
  BBrother  
     347 天前   ❤️ 1
  "@hanxiV2EX #35 我竟然中了,我微信加你吧
  PandaCats
      45
  PandaCats  
     347 天前   ❤️ 1
  分母
  learningman
      46
  learningman  
     347 天前   ❤️ 1
  excel 配置数据。。。。。。。
  BBrother
      47
  BBrother  
     347 天前   ❤️ 1
  @hanxiV2EX #34 中奖身份确认:059b9948-4271-11eb-b378-0242ac130002
  keem
      48
  keem  
     347 天前 via Android   ❤️ 1
  分母
  ustinian
      49
  ustinian  
     347 天前   ❤️ 1
  分母
  icebearloveu
      50
  icebearloveu  
     347 天前   ❤️ 1
  中奖+1
  BBrother
      51
  BBrother  
     347 天前   ❤️ 1
  @hanxiV2EX 已收到红包,大感谢❤
  hirasawayui
      52
  hirasawayui  
     347 天前   ❤️ 1
  w
  angith
      53
  angith  
     347 天前 via iPhone   ❤️ 1
  来了来了
  willhunger
      54
  willhunger  
     347 天前   ❤️ 1
  来啦
  Ballmer
      55
  Ballmer  
     347 天前   ❤️ 1
  我的了
  ppolanwind
      56
  ppolanwind  
     347 天前   ❤️ 1
  分母
  864766428
      57
  864766428  
     347 天前   ❤️ 1
  居然中了,不敢相信
  864766428
      58
  864766428  
     347 天前   ❤️ 1
  @864766428 #57 是我搞错了,不好意思
  ik
      59
  ik  
     347 天前 via iPhone   ❤️ 1
  啊,这是还有机会吗😃
  2G
      60
  2G  
     347 天前 via iPhone   ❤️ 1
  不中还被 @了。。。尴了个尬
  hanxiV2EX
      61
  hanxiV2EX  
  OP
     347 天前   ❤️ 1
  @2G
  @ik

  还有机会的,每天一个名额,还没到截止时间。
  programV2
      62
  programV2  
     346 天前 via iPhone   ❤️ 1
  Lau ke
  yuxi521
      63
  yuxi521  
     346 天前   ❤️ 1
  我也以为我中了 哈哈哈哈哈 结果没中 那就在当一次分子吧
  wangfeng3769
      64
  wangfeng3769  
     346 天前 via Android   ❤️ 1
  加油
  leoleoasd
      65
  leoleoasd  
     346 天前
  leoleoasd
      66
  leoleoasd  
     346 天前   ❤️ 1
  多次回复重复计算吗
  hanxiV2EX
      67
  hanxiV2EX  
  OP
     346 天前
  @leoleoasd 可以多次回复,概率更大
  tanranran
      68
  tanranran  
     346 天前   ❤️ 1
  万能分母
  poptail
      69
  poptail  
     346 天前 via iPhone   ❤️ 1
  分母
  songjiaxin2008
      70
  songjiaxin2008  
     346 天前   ❤️ 1
  分母
  gmx1234
      71
  gmx1234  
     346 天前   ❤️ 1
  分母+1
  Woodrow
      72
  Woodrow  
     346 天前   ❤️ 1
  分母
  nj
      73
  nj  
     346 天前   ❤️ 1
  🐟🐟
  hanxiV2EX
      74
  hanxiV2EX  
  OP
     346 天前   ❤️ 1
  恭喜 @whyrookie 中奖了. 我的微信 base64 bWluZ2hhbnhp

  随机数已经出来:3239422714
  utc 时间零点的楼层为: 69
  中奖楼层:3239422714%69+1=20

  通知大家以下,你们还有机会的。


  @hanxiV2EX @NeoChen @hanjingzhan @JinTianYi456 @wwqm2 @xiongsa18 @silaike @ik @programV2 @waising @Farigen @cat001 @yuxi521 @moxiaonai @letv @muayang @3CH0 @yuanbeibei @whyrookie @suita @neutralcomments @gancl @BBrother @864766428 @2G @szxczyc @cydian @cwcauc @HFX3389 @gugulaliqi @laisidi147 @Zhangxiaopa @lxfcool @QuinceyWu @wwwaaa @PandaCats @learningman @keem @ustinian @icebearloveu @hirasawayui @angith @willhunger @Ballmer @ppolanwind @wangfeng3769 @leoleoasd @tanranran @poptail @songjiaxin2008
  SkYouth
      75
  SkYouth  
     346 天前   ❤️ 1
  游戏唉, 高大上
  hanxiV2EX
      76
  hanxiV2EX  
  OP
     346 天前
  多回复,机会越多。
  hischoolboy
      77
  hischoolboy  
     346 天前   ❤️ 1
  分子
  Zhangxiaopa
      78
  Zhangxiaopa  
     346 天前   ❤️ 1
  哇 这,没中奖还要被公开处刑
  hanxiV2EX
      79
  hanxiV2EX  
  OP
     346 天前
  @Zhangxiaopa 不好意思哈,我看有个通知所有人的功能,就通知下。还有机会的。。。
  hanxiV2EX
      80
  hanxiV2EX  
  OP
     346 天前
  回复的感谢都已经发送
  jiuyuezai
      81
  jiuyuezai  
     346 天前   ❤️ 1
  来了
  NeoChen
      82
  NeoChen  
     346 天前   ❤️ 1
  好可怜,分母都被拉出来游街示众😂️
  hanxiV2EX
      83
  hanxiV2EX  
  OP
     346 天前
  @NeoChen 抱歉抱歉。。。
  QuinceyWu
      84
  QuinceyWu  
     346 天前   ❤️ 1
  我以为我中奖了哈哈哈哈
  wangfeng3769
      85
  wangfeng3769  
     346 天前   ❤️ 1
  这饼画的
  whyrookie
      86
  whyrookie  
     346 天前   ❤️ 1
  惊喜啊,第一次成为分子,谢谢楼主
  whyrookie
      87
  whyrookie  
     346 天前   ❤️ 1
  10db1052-770b-4926-8998-0a63115633fe
  whyrookie
      88
  whyrookie  
     346 天前   ❤️ 1
  @whyrookie #87 中奖身份确认:
  whyrookie
      89
  whyrookie  
     346 天前   ❤️ 1
  微信已收到红包,第一次在 V2 中奖,舒服
  hanxiV2EX
      90
  hanxiV2EX  
  OP
     346 天前
  @QuinceyWu
  @wangfeng3769

  不要放弃,还没结束,还有机会。。。
  liqingcan
      91
  liqingcan  
     346 天前   ❤️ 1
  捧人场
  silaike
      92
  silaike  
     346 天前 via iPhone   ❤️ 1
  加油
  new123
      93
  new123  
     346 天前   ❤️ 1
  加油
  rik7821
      94
  rik7821  
     346 天前   ❤️ 1
  分母+1
  Yorkzhu
      95
  Yorkzhu  
     346 天前 via Android   ❤️ 1
  分母
  suita
      96
  suita  
     346 天前 via Android   ❤️ 1
  没中奖被公开处刑哈哈哈哈哈
  lIlIlIlI
      97
  lIlIlIlI  
     346 天前   ❤️ 1
  分母!
  JinTianYi456
      98
  JinTianYi456  
     346 天前   ❤️ 1
  被 at 了个寂寞 [doge]
  hanxiV2EX
      99
  hanxiV2EX  
  OP
     346 天前 via Android
  @suita 抱歉。。。
  hanxiV2EX
      100
  hanxiV2EX  
  OP
     346 天前 via Android
  @JinTianYi456 谢谢!
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3823 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 07:36 · PVG 15:36 · LAX 23:36 · JFK 02:36
  ♥ Do have faith in what you're doing.