V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
chengshilieren
V2EX  ›  程序员

收购程序员闲置域名

 •  
 •   chengshilieren · 226 天前 · 4502 次点击
  这是一个创建于 226 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  大家好

  想从程序员手中收一个双拼.com 域名,如果有闲置准备出售的欢迎跟帖留下域名,我看上就会联系你哦
  55 条回复    2021-10-11 23:22:18 +08:00
  Tink
      1
  Tink  
     226 天前 via Android
  eason1874
      2
  eason1874  
     226 天前
  突然好奇,随手扫了下,现在没注册的奇奇怪怪的双拼还是挺多的

  比如:deiliang.com 得凉
  7gugu
      3
  7gugu  
     226 天前
  👋🐛.ws 要吗?
  Valid
      4
  Valid  
     226 天前
  @eason1874 风水不好
  fanfpy
      5
  fanfpy  
     226 天前 via iPhone
  jb18cm.plus
  lrvinye
      6
  lrvinye  
     226 天前 via iPhone
  康康这个? /t/805740
  wangkaifa
      7
  wangkaifa  
     226 天前
  imydou
      8
  imydou  
     226 天前
  sfwn
      9
  sfwn  
     226 天前
  sihaozi
      11
  sihaozi  
     226 天前
  KouShuiYu
      12
  KouShuiYu  
     226 天前
  mapplat.com 价低不出
  lyz1990
      13
  lyz1990  
     226 天前 via Android   ❤️ 1
  蹲了几年,上个月终于在狗爹拍到了老婆名字的双拼域名,价格有点肉疼
  justyy
      14
  justyy  
     226 天前
  @wangkaifa 66 美元卖么?
  com67373
      15
  com67373  
     226 天前   ❤️ 1
  JamesR
      16
  JamesR  
     225 天前
  还是太长,域名越短越好使,最好 4 个字母以内的。
  mathor
      17
  mathor  
     225 天前
  statement
      18
  statement  
     225 天前 via iPhone
  xosy.cn 小欧(欧气)手游
  statement
      19
  statement  
     225 天前 via iPhone
  for8ever
      20
  for8ever  
     225 天前
  zwd.xyz 朝闻道
  qiuai
      21
  qiuai  
     225 天前
  yuan.ma 要不要考虑一下
  lfxyl
      22
  lfxyl  
     225 天前
  kekeke.cn ,要不
  tingge45
      23
  tingge45  
     225 天前
  看到这里,突然想起自己曾经到手的最好的域名,WPXF.COM,14 年还是 15 年几百块卖了
  longjiahui
      24
  longjiahui  
     225 天前
  groupgroupgroup.group
  longjiahui
      25
  longjiahui  
     225 天前
  Yuchi
      26
  Yuchi  
     225 天前
  出一诗意有内涵和文化背景的域名 qingting.blue: https://www.v2ex.com/t/805903
  nbweb
      27
  nbweb  
     225 天前
  kzpu.com
  pzmu.com
  yuln.com
  还有十多个四字母 com
  bybyte
      28
  bybyte  
     225 天前
  Rulang.Top 如何
  bybyte
      29
  bybyte  
     225 天前
  @bybyte 打错了 是 RustLang.Top
  akaayy
      30
  akaayy  
     225 天前 via Android
  ospider
      31
  ospider  
     225 天前
  saxon
      32
  saxon  
     225 天前
  GTim
      33
  GTim  
     225 天前
  @ospider 这个域名不错啊
  qanniu
      34
  qanniu  
     225 天前
  @akaayy #30 多钱出?
  eggcn
      35
  eggcn  
     225 天前
  JuGuai.com 巨怪
  tozp
      36
  tozp  
     225 天前 via iPhone
  Rorysky
      37
  Rorysky  
     225 天前
  有 四字母短域名 xx.rs

  需要的可联系我
  naijoag
      38
  naijoag  
     225 天前
  hugj.cn 有人要不
  bianz103
      39
  bianz103  
     225 天前 via iPhone
  diagram2048
      40
  diagram2048  
     225 天前
  zmsj.ltd
  GTim
      41
  GTim  
     224 天前
  @Rorysky 多少米
  Rorysky
      42
  Rorysky  
     224 天前
  @GTim 200 一个 gq.rs
  matthewzhong
      43
  matthewzhong  
     224 天前
  xshwy
      44
  xshwy  
     224 天前 via iPhone
  xshwy
      45
  xshwy  
     224 天前 via iPhone
  @xshwy 错了 应该是 python.ai
  duhb
      46
  duhb  
     224 天前 via iPhone
  965.one 出价高暂时也不卖 [手动狗头]
  catbreast
      47
  catbreast  
     224 天前 via Android
  j2.work 要不要?
  publicly
      48
  publicly  
     224 天前
  sfwn
      49
  sfwn  
     224 天前
  bingu
      50
  bingu  
     223 天前
  bingod
      51
  bingod  
     223 天前
  git.xin
  Gappwold
      52
  Gappwold  
     223 天前
  unixchina
  chengshilieren
      53
  chengshilieren  
  OP
     222 天前
  @akaayy 我看到了一口价 2 万,太贵了呢
  markgor
      54
  markgor  
     222 天前
  uniapp.ink
  amy.pet
  321.vin
  mee.ink
  lol.pet
  wechat.kim
  jmp.bio
  qcloud.sale
  didiyun.ltd
  didiyun.life
  zhidaojintianwocaifaxianyuanlaiyumingzhendekyinamenamedechanga.com
  Meiyun
      55
  Meiyun  
     218 天前 via Android
  imgimg 点 cn zod 点 cn lanmeitu 点 cn 蓝莓兔
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3766 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 09:45 · PVG 17:45 · LAX 02:45 · JFK 05:45
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.