V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
hzlzh
V2EX  ›  分享创造

🧧[红包封面] 枫言枫语为大家精心设计兔年红包,快来领吧!🐰

  hzlzh ·
hzlzh · 71 天前 · 16853 次点击
这是一个创建于 71 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

精心为大家设计了兔年红包封面,快来领吧! 🐰 希望在新的一年里,兔年大吉兔 Rich !和枫言枫语一起,听见科技与人文的声音。

扫码立即领取哟!

第 1 条附言  ·  71 天前

第 2 弹来咯,再来 1000 个吧! 感谢 V 友的支持!

第 2 条附言  ·  71 天前
第 3 弹,再发 1000 个,V 友们也太给力了吧!
也欢迎订阅我们的播客:枫言枫语,听见科技与人文的声音。
- 小宇宙: https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/5e2864f5418a84a04628e249
- 苹果播客: https://itunes.apple.com/podcast/id1069600190
![]( )
第 3 条附言  ·  71 天前
V 友太热情了,我把原本要给其他渠道的码都汇总到这里了,这下够了吧?
第 4 条附言  ·  71 天前

太猛了,二维码被领的太快了,为了保证 V 友优先领到,省下的几千个,我们决定用邮件的方式发送「红包兑换码」给大家。

  • 获取方式:请 Email 发送我们播客名“枫言枫语”,即可在今天收到红包封面兑换链接
  • 福利口令:枫言枫语
  • 发送邮箱:[email protected]

486 条回复    2023-01-18 21:29:23 +08:00
1  2  3  4  5  
mapleshadow
    1
mapleshadow  
   71 天前
这个红包封面也太好看了吧🤩
ligiggy
    2
ligiggy  
   71 天前
已领,谢谢!
ChiangKaishek
    3
ChiangKaishek  
   71 天前
多谢😋
raycloud
    4
raycloud  
   71 天前
已领,感谢
Alexonx
    5
Alexonx  
   71 天前
感谢!
Google0
    6
Google0  
   71 天前
感谢!
Fereke
    7
Fereke  
   71 天前 via Android
真不错,感谢
gra
    8
gra  
   71 天前
已领,感谢!
DongDongProMax
    9
DongDongProMax  
   71 天前
感谢
CSGO
    10
CSGO  
   71 天前
已领,这个确实好看!
ixinshang
    11
ixinshang  
   71 天前
已领 谢谢
martin2233
    12
martin2233  
   71 天前
已领,感谢
cyokvip
    13
cyokvip  
   71 天前
已领,好看啊
julypanda
    14
julypanda  
   71 天前
感谢
好看 无广告
太难得了
ProProPro
    15
ProProPro  
   71 天前
领了 谢谢 新年快乐
sanmaozhao
    16
sanmaozhao  
   71 天前
已领,好看啊
superedlimited
    17
superedlimited  
   71 天前
好看!已领,谢谢 op
Rico
    18
Rico  
   71 天前
已领,谢谢
danhua
    19
danhua  
   71 天前
已领,很好看。谢谢哈
yuejieyao
    20
yuejieyao  
   71 天前
已领,感谢
awkward
    21
awkward  
   71 天前 via Android
谢谢
sumarker
    22
sumarker  
   71 天前
好看,感谢~
0xdragon
    23
0xdragon  
   71 天前
已领,感谢
xiushuh
    24
xiushuh  
   71 天前
感谢
wangxin3
    25
wangxin3  
   71 天前
已领 感谢!
error523
    26
error523  
   71 天前
感谢,已领
klo424
    27
klo424  
   71 天前
已领,感谢!
gp0119
    28
gp0119  
   71 天前
已领,感谢!
shadowking
    29
shadowking  
   71 天前
好看,已领,感谢
ShadowFiendYan
    30
ShadowFiendYan  
   71 天前
已领,感谢!
Destino
    31
Destino  
   71 天前
已领,感谢!
adans
    32
adans  
   71 天前
已领 谢谢
llka
    33
llka  
   71 天前
已领,感谢!
yolee599
    34
yolee599  
   71 天前
已领,感谢!
jerryliao26
    35
jerryliao26  
   71 天前
已领,非常感谢
huangqihong
    36
huangqihong  
   71 天前
已领,感谢!
Pisco
    37
Pisco  
   71 天前
已领 谢谢
catsnl
    38
catsnl  
   71 天前
已经,感谢 OP
loadxtp
    39
loadxtp  
   71 天前
已领,好看,谢谢!
beloved70020
    40
beloved70020  
   71 天前 via Android
已领,thx
tajpure
    41
tajpure  
   71 天前
已领,感谢!
tajpure
    42
tajpure  
   71 天前
已领,谢谢!
itcong
    43
itcong  
   71 天前
感谢,已领取
lran9527
    44
lran9527  
   71 天前
已领,谢谢
SakuraPGH
    45
SakuraPGH  
   71 天前
已领,感谢!
hoopan
    46
hoopan  
   71 天前
已领,感谢!
polarbearn
    47
polarbearn  
   71 天前
已领,感谢
tianmalj0613
    48
tianmalj0613  
   71 天前
已领取 谢谢
rocododd
    49
rocododd  
   71 天前
已领,感谢!
potatowish
    50
potatowish  
   71 天前 via iPhone
感谢
qbox
    51
qbox  
   71 天前
已领 谢谢!
FundyLiu
    52
FundyLiu  
   71 天前
感谢,已关注并领取
jiangzqts
    53
jiangzqts  
   71 天前
已领,感谢!
lele140
    54
lele140  
   71 天前
已领 谢谢!
Fanhz
    55
Fanhz  
   71 天前 via Android
已领,感谢!!
qyning
    56
qyning  
   71 天前
已领,感谢!
zhongjun96
    57
zhongjun96  
   71 天前
已领 谢谢!
shadowsll
    58
shadowsll  
   71 天前
已领 谢谢!
ScotGu
    59
ScotGu  
   71 天前
已领 感谢,已关注。
thfurior
    60
thfurior  
   71 天前
已领,感谢!
timeance
    61
timeance  
   71 天前
已领,感谢!

非常好看
alen0206
    62
alen0206  
   71 天前
谢谢
kkworld
    63
kkworld  
   71 天前
恭喜发财
Lfinesse
    64
Lfinesse  
   71 天前
非常好看 已领 感谢
NeroKamin
    65
NeroKamin  
   71 天前
已领,太好看了
actar
    66
actar  
   71 天前
已领,感谢!
ganlu520
    67
ganlu520  
   71 天前
已领,感谢!
liujiantao
    68
liujiantao  
   71 天前
已领取,感谢!
Lowang
    69
Lowang  
   71 天前
已领,感谢。
nico6no1
    70
nico6no1  
   71 天前
领到了,谢谢,新年快乐哦
Quarter
    71
Quarter  
   71 天前 via iPhone
感谢🙏
dddddddddd
    72
dddddddddd  
   71 天前
谢谢
gdrk
    73
gdrk  
   71 天前
这个挺好,感谢~
Molinchenxi
    74
Molinchenxi  
   71 天前
已领,感谢!
xstress
    75
xstress  
   71 天前
已领,感谢🙏!
kiyo
    76
kiyo  
   71 天前
已领,感谢!
v2kt
    77
v2kt  
   71 天前
已领,谢谢 Thanks♪(・ω・)ノ
YuanMan
    78
YuanMan  
   71 天前 via iPhone
已领,感谢!🤩
inspiration2030
    79
inspiration2030  
   71 天前 via Android
好看,谢谢!去年的就很有意思了。
linzhoulxyz
    80
linzhoulxyz  
   71 天前
已领,谢谢
Achilless
    81
Achilless  
   71 天前
感谢
clandyuki
    82
clandyuki  
   71 天前
感谢,已关注
arvinwangzj
    83
arvinwangzj  
   71 天前
已领,感谢~
caixiaomao
    84
caixiaomao  
   71 天前
已领,感谢
HunterPan
    85
HunterPan  
   71 天前
已领,谢谢
liyafokan
    86
liyafokan  
   71 天前
已领,感谢
vivcha
    87
vivcha  
   71 天前 via Android
可爱,已领,感谢
FawkesV
    88
FawkesV  
   71 天前
领完啦..
junlong
    89
junlong  
   71 天前
已领,感谢~~
itbeihe
    90
itbeihe  
   71 天前
已领,感谢
zhlxsh
    91
zhlxsh  
   71 天前 via iPhone
来晚了,已经领完了
Vvictor
    92
Vvictor  
   71 天前
没了。。。
yekern
    93
yekern  
   71 天前
已领 感谢
bypain
    94
bypain  
   71 天前
没啦~~~来慢了
FireKnight
    95
FireKnight  
   71 天前
呜呜,没有了
VersionGod1
    96
VersionGod1  
   71 天前
来慢了。。。。。
youzi0516
    97
youzi0516  
   71 天前
没了。。
luckyfeng
    98
luckyfeng  
   71 天前
来晚了
hzlzh
    99
hzlzh  
OP
   71 天前   ❤️ 1
@zhlxsh @Vvictor @yekern @bypain @FireKnight @VersionGod1 @youzi0516 @luckyfeng 在发 1000 个,快领吧!
grim
    100
grim  
   71 天前
已领 感谢
1  2  3  4  5  
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   904 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 60ms · UTC 22:16 · PVG 06:16 · LAX 15:16 · JFK 18:16
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.