V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
billyu
V2EX  ›  推广

自制的兔年红包封面,欢迎 v 友们使用

 •  2
   
 •   billyu · 133 天前 · 2842 次点击
  这是一个创建于 133 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  1 月 20 日 12 点,800 份

  红包封面

  或者跳转到: https://mp.weixin.qq.com/s/Xr3vyNTrD4o_EPVc18Q9dA

  第 1 条附言  ·  132 天前
  谢谢 v 友们的热情 800 份领完了 再添加 100 份 祝大家新年快乐 兔年暴富!

  73 条回复    2023-01-21 08:21:57 +08:00
  Exp
      1
  Exp  
     133 天前 via iPhone
  已领,谢谢
  xhldtc
      2
  xhldtc  
     133 天前
  已领,感谢!
  thet
      3
  thet  
     133 天前 via iPhone
  感谢,已领
  Weyeeep
      4
  Weyeeep  
     133 天前 via Android
  感谢,已领
  xuc
      5
  xuc  
     133 天前
  已领取,谢谢!
  Mexion
      6
  Mexion  
     133 天前
  感谢,已领
  jiajianjava
      7
  jiajianjava  
     133 天前
  感谢,已领
  yolee599
      8
  yolee599  
     133 天前 via Android
  已领取,感谢
  kl7180328
      9
  kl7180328  
     133 天前 via iPhone
  谢谢,已领
  szdosar
      10
  szdosar  
     133 天前 via iPhone
  已领,谢谢,祝你新春快乐!
  F1reman
      11
  F1reman  
     133 天前
  感谢已领
  goodhellonice
      12
  goodhellonice  
     133 天前
  太好看了,谢谢!!
  Taran
      13
  Taran  
     133 天前
  已领,感谢!
  aa2893785
      14
  aa2893785  
     133 天前
  已领,谢谢!
  zengtv
      15
  zengtv  
     133 天前
  已领取,谢谢!
  Hoveray
      16
  Hoveray  
     133 天前
  已领 谢谢
  alphabet666
      17
  alphabet666  
     133 天前
  已领,谢谢!
  szjy1728
      18
  szjy1728  
     133 天前 via iPhone
  已领取,谢谢
  abchehehe32
      19
  abchehehe32  
     133 天前
  领走啦,谢谢!
  zkhhkz123
      20
  zkhhkz123  
     133 天前
  已领取,谢谢。
  lurui45
      21
  lurui45  
     133 天前
  已领取,谢谢。
  binocle
      22
  binocle  
     133 天前
  领了 谢谢
  lokig
      23
  lokig  
     133 天前
  设计的不错,感谢
  1821015428lqy
      24
  1821015428lqy  
     133 天前 via iPhone
  @Hoveray 感谢
  elvenIcarus
      25
  elvenIcarus  
     133 天前
  已领,谢谢
  ohmyzsh
      26
  ohmyzsh  
     133 天前 via Android
  谢谢,辛苦了,新年快乐!
  ohmyzsh
      27
  ohmyzsh  
     133 天前 via Android
  谢谢,辛苦了新年快乐!
  superhxl
      28
  superhxl  
     133 天前
  多谢,已领取。终于领到了一次,前面几位 v 友的都没领到。再次感谢。
  1042
      29
  1042  
     133 天前 via Android
  谢谢,辛苦了,身体健康,新年快乐!
  oneisall8955
      30
  oneisall8955  
     133 天前 via Android
  已领,感谢!
  599CharlesLau
      31
  599CharlesLau  
     133 天前
  已领,感谢!
  wiken
      32
  wiken  
     133 天前
  已领,感谢!
  kaiju
      33
  kaiju  
     133 天前
  谢谢 很好看
  tuduweb
      34
  tuduweb  
     133 天前
  感谢!
  onedayonecode
      35
  onedayonecode  
     133 天前
  已领取,谢谢。
  xujiake
      36
  xujiake  
     133 天前
  这个封面好看,已领取,谢谢!
  Yzh361
      37
  Yzh361  
     133 天前 via Android
  已领,谢谢!
  dwAaron
      38
  dwAaron  
     133 天前
  已领,感谢!
  icharon
      39
  icharon  
     133 天前
  已领,好看!
  whatalittleboy
      40
  whatalittleboy  
     133 天前 via iPhone
  谢谢,新春快乐
  LukeEuler
      41
  LukeEuler  
     133 天前
  感谢,已领
  xunmiqun
      42
  xunmiqun  
     133 天前 via Android
  感谢🙏祝新年新气象
  getcharch
      43
  getcharch  
     133 天前
  感谢🌹,已领
  sz369
      44
  sz369  
     133 天前
  已领,谢谢
  blockmin
      45
  blockmin  
     133 天前
  感谢
  llussy
      46
  llussy  
     133 天前
  已领,谢谢
  D7ken
      47
  D7ken  
     133 天前
  已领,感谢!
  kuzhan
      48
  kuzhan  
     133 天前
  已领,感谢!
  grufield
      49
  grufield  
     132 天前 via Android
  已领,谢谢
  MarioNeTte233
      50
  MarioNeTte233  
     132 天前
  已领,感谢!新年快乐呀!
  zelosm
      51
  zelosm  
     132 天前 via Android
  已领,感谢!
  Believer
      52
  Believer  
     132 天前
  感谢
  Jaeden
      53
  Jaeden  
     132 天前 via Android
  已领,感谢
  gzl
      54
  gzl  
     132 天前 via Android
  这次可领到了
  l2jr
      55
  l2jr  
     132 天前
  新年快乐!
  powerpan
      56
  powerpan  
     132 天前 via Android
  感谢,很好看
  xike0402
      57
  xike0402  
     132 天前
  已领,感谢
  xjepiaojiangu
      58
  xjepiaojiangu  
     132 天前 via iPhone
  衣领,谢谢,可爱啊
  fzlqr091314
      59
  fzlqr091314  
     132 天前 via iPhone
  感谢,真可爱
  swkyxs
      60
  swkyxs  
     132 天前 via iPhone
  无了🥹
  billyu
      61
  billyu  
  OP
     132 天前
  @swkyxs 加了加了 看附言
  recosong
      62
  recosong  
     132 天前
  领到了 感谢
  summer15
      63
  summer15  
     132 天前
  感谢楼主,恭喜发财
  Juake
      64
  Juake  
     132 天前 via iPhone
  感谢,新年快乐
  9436494262626
      65
  9436494262626  
     132 天前
  已领取,感谢!新年快乐~
  allen9527
      66
  allen9527  
     132 天前
  已领,感谢楼主,新年快乐~
  blueorange
      67
  blueorange  
     132 天前
  已领, 谢谢
  FireKnight
      68
  FireKnight  
     132 天前
  已领,新年快乐!
  DAMNYOU
      69
  DAMNYOU  
     132 天前
  已领,谢谢
  l0ng
      70
  l0ng  
     132 天前
  已领,谢谢
  leyi6
      71
  leyi6  
     132 天前
  能不能再发几份
  zhaoto
      72
  zhaoto  
     132 天前 via iPhone
  已领完了😩
  RouJiANG14
      73
  RouJiANG14  
     132 天前
  不错 挺好看的 就是我来晚了 2333333
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4544 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 50ms · UTC 09:42 · PVG 17:42 · LAX 02:42 · JFK 05:42
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.