V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
LouXiaShiZhu
V2EX  ›  问与答

想问一下有什么工作是只有自己一个人,比如护林员之类的

 •  
 •   LouXiaShiZhu · 139 天前 · 7735 次点击
  这是一个创建于 139 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  想做那种一个人的工作,享受宁静,不知道有哪些可以选择
  第 1 条附言  ·  139 天前
  好吧,我摊牌了,不装了,我就是单纯不想上班了
  112 条回复    2020-10-24 15:55:45 +08:00
  1  2  
  BAT
      101
  BAT   138 天前
  间谍
  lovecy
      102
  lovecy   138 天前
  @6167 每到放假我都有这种感觉
  danyi
      103
  danyi   138 天前
  @petercui 我也不太懂,我看的是小县城的岗位,我也是看网上说的
  crazytree
      104
  crazytree   138 天前
  @snw 又学到了
  Cloutain
      105
  Cloutain   138 天前
  随着雷达、GPS 这些现代设备的普及,现在海事灯塔越来越少了,而且很多灯塔都是无人值守的自动灯塔
  xingyuc
      106
  xingyuc   138 天前
  有没有玩过森林看火人
  KennyMcCormick
      107
  KennyMcCormick   138 天前
  我们公司的 IT 。
  taobibi
      108
  taobibi   137 天前
  #10 大货车司机并不是一个人呀,作为物流从业者,一般长途运输过程中车上都是 2-3 人轮班的,人睡车上,车不能停。
  alphadog619
      109
  alphadog619   137 天前
  收费卫生间收费员
  5yyy
      110
  5yyy   137 天前
  夜班保安
  red2dog
      111
  red2dog   137 天前
  大货车司机
  shanzhu
      112
  shanzhu   134 天前
  守墓人
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   5134 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 06:04 · PVG 14:04 · LAX 22:04 · JFK 01:04
  ♥ Do have faith in what you're doing.